سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات | دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات | دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی رشته مدیریت صنعتی | دانشگاه صنعت نفت


علایق پژوهشی:

دیتا ساینس و یادگیری ماشین

هوش محاسباتی و الگوریتم های فراابتکاری

شبیه سازی